Byggmaster05 sysslar med ny – och tillbyggnation samt renovering, sanering, och mindre bygg -och rivningsarbete av alla slags byggnaden.

Vår styrka är våra professionella hantverkare, våra goda kundkontakter och vår strävan att alltid lämna god kvalitet och nöjda kunder.

För att uppnå vårt mål att alltid efterlämnar god kvalitet och nöjda kunder jobbar vi enligt följande arbetssätt:

•Upprätta kontrakt, betalningsplan och tidplan – projektera – sköta upphandling av konsulter och material.
•Upprätta arbetsmiljöplan, riksinventering och egenkontrolplan – samordning – byggnation – avsluta inför besiktning och utför då garantiåtgärder.
•Vi säkerställer att det finns tillräckligt med resurser både vad det gäller tidkunskap och bemanning, för att arbetet ska kunna utföras professionellt.
•Våra hantverkare handplockas för att vara lyhörda för kundernas önskemål, de ska brinna för god kvalitet, ha stort ansvarstagande och vara engagerade i sitt jobb.
•Vi fokuserar på att jobba säkert för att förhindra att inga olyckor ska ske på arbetsplatser

Project Image